Financieel Advies

Van Houdt & Part­ners heeft spe­cial­is­ten in huis die u kun­nen helpen om uw onderne­m­ing finan­cieel op koers te houden. Wij denken op finan­cieel vlak mee over uw strate­gie en advis­eren u bij het mak­en van belan­grijke beslissin­gen. Van Houdt & Part­ners is uw spar­ring­part­ner bij finan­ciële vraagstukken.

Een greep uit onze werkzaamheden:

  • Advis­eren bij fusie of overname
  • Door­reke­nen finan­ciële scenario’s
  • Advis­eren bij investeringsbeslissingen
  • Opstellen van financieringsaanvragen
  • Advis­eren bij afs­luiten van belan­grijke contracten
  • Begelei­den koop of verkoop onderneming