Van Houdt & Partners

Van Houdt & Part­ners, buitenge­woon betrokken

Van Houdt & Part­ners is een pro­fes­sioneel advieskan­toor. Met een team van betrokken all­round adviseurs werken we al ruim 35 jaar met veel deskundigheid en plezi­er met en voor onze klanten. Wij werken vanu­it de gedachte dat ieder per­soon en ieder bedri­jf uniek is. Of u nu pro­fes­sioneel advies zoekt bij het zetten van een per­soon­lijke stap of bij het mak­en van een zake­lijke besliss­ing. Wij nemen de tijd om te luis­teren, zodat wij u kun­nen bijs­taan en zorg uit han­den kun­nen nemen. Bij ons bent u alti­jd verzek­erd van een per­soon­lijk en vakkundig advies. Wij garan­deren deskundigheid, een brede dien­stver­len­ing en per­soon­lijk advies en service.

Onze spe­cialiteit­en

Bent u geïn­ter­esseerd in onze dien­stver­len­ing? Neem dan vri­jbli­jvend con­tact met ons op.