Vacature: assistent accountant (m/v)

Ben jij toe aan de volgende stap in jouw carrière? Wij zijn op zoek naar …
Lees verder

Werkkostenregeling 2015

Tot het belaste loon wordt gerekend alles wat een werknemer op grond van zijn di …
Lees verder


Meer nieuws

Werkkostenregeling 2015

Tot het belaste loon wordt gerekend alles wat een werknemer op grond van zijn dienstbetrekking ontvangt. Hieronder valt zowel loon in geld als loon in natura.

Onder loon in geld wordt o.a. verstaan:

Bij loon in natura kan worden gedacht aan:

Het loonbegrip is dermate ruim dat onder loon in natura ook allerlei door de werkgever verstrekte voorzieningen vallen, zoals

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) van kracht. Alle vormen van loon vallen dan onder de WKR. Als er geen sprake is van loon dan is ook de WKR niet van toepassing.

In de volgende gevallen is er geen sprake van loon.

Volgens de WKR mag een werkgever 1,2% vrij besteden aan verstrekkingen en vergoedingen, zonder dat daar loonheffingen over afgedragen hoeft te worden (de vrije ruimte). Voorwaarde is wel dat deze vergoedingen en verstrekkingen in de administratie worden aangemerkt als eindheffingsloon.

Gerichte vrijstelling vergoedingen/verstrekkingen
Om van de gerichte vrijstellingen gebruikt te kunnen maken moeten de betreffende vergoedingen of verstrekkingen aangemerkt worden als eindheffingsloon. Voor de volgende vergoedingen/verstrekkingen geldt een vrijstelling.

Nihil waarderingen
Voor de volgende soorten loon in natura geldt een nihil waardering. Dat betekent dat de werkgever ze zonder loonheffingen mag vertrekken.

Nihil waarderingen komen niet ten laste van de vrije ruimte.
Het verschil tussen nihil waarderingen voor loon in natura en de gerichte vrijstellingen voor vergoedingen en verstrekkingen is hier van groot belang. Zo mag u (onder voorwaarden) wel een ov-jaarkaart aan uw werknemer onbelast verstrekken maar niet onbelast vergoeden! De vergoeding kan wel ten laste van de vrije ruimte worden gebracht als deze wordt aangemerkt als eindheffingsloon.

Normbedragen
Voor een aantal verstrekkingen geldt een normbedrag. In sommige gevallen kunt ervoor
kiezen om de verstrekking aan te merken als eindheffingsloon. Als u dat doet hoeft u de
verstrekking niet per werknemer te administreren.

Alle vergoedingen en alle verstrekkingen die niet onder een gerichte vrijstelling of nihilwaardering vallen kunnen ten laste van de vrije ruimte worden gebracht. De werkgever moet er dan voor kiezen om ze aan te merken als eindheffingsloon.

Eindheffing van 80%
Indien de vrije ruimte van 1,2% van het fiscale loon wordt overschreden dient over dat meerdere een eindheffing van 80% betaald te worden. Afrekening geschiedt bij de indiening van de aangifte loonheffingen over het eerste tijdvak volgend op het jaar waarover u de afrekening doet. Afrekening over 2015 doet u derhalve in de aangifte loonheffingen over de maand januari 2016. Hoewel u vanaf 2015 slechts één keer hoeft af te rekenen is het wel verstandig om de vinger aan de pols te houden en tussentijds te bezien welk gedeelte van de vrije ruimte reeds benut is.

Voor sommige normbedragen kan worden gekozen om ze niet als eindheffingsloon aan te merken ze komen dan niet ten laste vrije ruimte maar worden normaal belast bij de betreffende werknemer.

Wanneer een kilometervergoeding boven het normbedrag van € 0,19 per kilometer uitkomt dan is dat meerdere belast. Men kan ervoor kiezen het bovenmatige deel van de vergoeding als eindheffingsloon aan te merken. In dat geval kan komt het ten laste van de vrije ruimte. Het is ook mogelijk het bovenmatige deel van de vergoeding bij de betreffende werknemer te verlonen.

Vaste vergoedingen
Het is mogelijk om vaste vergoedingen te geven zonder dat deze ten laste van de vrije ruimte komen als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

De vrije ruimte
De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de totale fiscale loonsom (kolom 14 van de loonstaat). Dat is het loon voor de loonbelasting en sociale verzekeringen.

Omzetbelasting
Voor de beantwoording van de vraag of de vrije ruimte al dan niet wordt overschreden moeten de onder de vrije ruimte geschaarde kosten inclusief btw worden getotaliseerd. Deze kosten zullen veelal exclusief btw in de financiële administratie zijn verwerkt.

Welke regelingen vervallen er

De volgende regelingen vervallen per 1 januari 2015

Door het vervallen van bovenstaande regelingen vormen de bovengenoemde vergoedingen en verstrekkingen met ingang van 1 januari 2015 een belaste vorm van loon. De werkgever heeft de keuze om deze vergoedingen en verstrekking onder de vrije ruimte te laten vallen of om ze te verlonen bij de werknemer. Voor zover de vrije ruimte wordt overschreden dient een eindheffing toegepast te worden van 80%.

Geplaatst op: woensdag, 25 februari 2015

« Terug naar het overzicht